Školení trenérů 2009

13.10.2009 09:20

Bližší informace si stáhněte níže

Bližší informace ke školení trenérů II.-09-10.doc (37,5 kB)

Bližší informace ke školení trenérů III.-09-10.doc (37 kB)

Bližší informace ke školení trenérů IV.-09-10.doc (32,5 kB)

2. třída

 Termín:

I. část 27.-29. 11. 2009 - Specializace

II. část 4.-6. 12. 2009 - Specializace

III. část 18.-20. 12. 2009  - Specializace

IV. část podle dané instituce - Odborný základ sportovního tréninku

Část IV. Může proběhnout i v jiných institucích, k tomuto akreditovaných. Účastník poté dodá osvědčení.

Poplatek za specializaci školení trenérů II. třídy činí 500,-  Kč. Hradí se v hotovosti na místě - hradí oddíl.

Dále je třeba počítat s poplatkem instituci, která bude provádět vědecký základ 1000 - 1500,- Kč. (záleží na dané instituci)

Dále cca 200,- Kč za vydání potvrzení, které opravňuje k vydání živnostenského listu. Platí se pouze, má-li účastník o toto potvrzení zájem.

 

Uzávěrka přihlášek je 6.11 2009! Přihlášku obsahující jméno a příjmení, datum a místo narození,  klub, e-mailovou adresu, tel. kontakt zasílejte na adresu:

Tomáš Kusý, e-mail: kusy@cstv.cz

Organizační pokyny

 1. Při zahájení školení se všichni účastníci prokáží platnou trenérskou licencí III. třídy nebo doporučením České softbalové asociace. Jízdné, ubytování a stravu si účastnici hradí z vlastních prostředků.
 2. Všichni účastníci musí mít sportovní oblečení a obuv pro praktickou výuku, psací potřeby a poznámkový blok.
 3. Školení bude uskutečněno při naplnění počtu min. 10 účastníků.
 4. Ubytování individuální. Možnost využití  ubytování v tělocvičně ZŠ je za 50,- Kč osobu a noc .
 5. Přesný rozpis programu školení bude vyvěšen 16.11 na webu ČSA.

Podmínky pro získání II. třídy trenérské licence

 • 80 % docházka v každém soustředění.
 • vypracování seminární práce dle zadaných témat
 • úspěšné zvládnutí písemného testu
 • praktický výstup dle zadaných témat  v délce trvání max. 20 minut s touto osnovou:
 • - didaktický postup při nácviku
 • - upozornění na nejčastější chyby
 • - ukázka nácviku zadané herní činnosti ve dvou průpravných a ve třech herních cvičeních
 • - ukázka nácviku zadané herní kombinace dle didaktických zásad
 • - ukázka nácviku zadaného herního systému dle didaktických zásad

Doporučená literatura:

Dobrý, L. - Semiginovský, B. (1988). Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha, Olympia.
Hošek, P. (1996).  Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. Plzeň, ZU.

Choutka, M. - Dovalil, J. (1987, 1991). Sportovní trénink. Praha, Olympia.

Choutková, B. - Fejtek, M. (1989). Malá škola atletiky. Praha, Olympia.

Seliger, V. - Vinařický (1980). Fyziologie tělesných cvičení. Praha, UK.

Süss, Vladimír. -     Softball a baseball :   technika, herní situace, pravidla Praha : Grada Publishing, 2003.

Zapletal, Z. (1985). Hry v tělocvičně. Praha, Olympia.

Pravidla softballu - ČSA platnost k 1. 4. 2006

 

3. třída

Termín:

I. část 27.-29. 11. 2009 - Specializace

II. část 4.-6. 12. 2009 - Specializace

III. část 18.-20. 12. 2009  - Specializace

Poplatek za školení trenérů III. třídy činí 500,-  Kč. Hradí se v hotovosti na místě - hradí oddíl.

Uzávěrka přihlášek je 6.11 2009! Přihlášku  obsahující jméno a příjmení, datum a místo narození,  klub, e-mailovou adresu, tel. kontakt zasílejte na adresu:

Tomáš Kusý, e-mail: kusy@cstv.cz

 Organizační pokyny

 1. Jízdné, ubytování a stravu si účastnici hradí z vlastních prostředků.
 2. Všichni účastníci musí mít sportovní oblečení a obuv pro praktickou výuku, psací potřeby a poznámkový blok.
 3.  Školení bude uskutečněno při naplnění počtu min.15 účastníků.
 4. Ubytování individuální. Jednou z možností je využít  ubytování v tělocvičně ZŠ je za 50,- Kč osobu a noc .

5.   Přesný rozpis programu školení bude vyvěšen na webu ČSA do 16.11 .

 

Podmínky pro získání III. trenérské třídy

 • 90% docházka
 • vypracování seminární práce dle zadaných témat
 • úspěšné zvládnutí písemného testu 

Doporučená literatura:

Dobrý, L. - Semiginovský, B. (1988). Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha, Olympia.
Hošek, P. (1996).  Praktická cvičení z tělovýchovného lékařství. Plzeň, ZU.

Choutka, M. - Dovalil, J. (1987, 1991). Sportovní trénink. Praha, Olympia.

Choutková, B. - Fejtek, M. (1989). Malá škola atletiky. Praha, Olympia.

Seliger, V. - Vinařický (1980). Fyziologie tělesných cvičení. Praha, UK.
Süss, Vladimír. -     Softball a baseball :   technika, herní situace, pravidla Praha : Grada Publishing, 2003.

Zapletal, Z. (1985). Hry v tělocvičně. Praha, Olympia.

Pravidla softballu - ČSA platnost k 1. 4. 2006

 

4. třída

Termín:          I. část 4 - 6.12. 2009

 

Poplatek za školení trenérů IV. třídy činí 200,-  Kč. Hradí se v hotovosti na místě - platí oddíl.

Uzávěrka přihlášek je 6.11. 2009! Přihlášku  obsahující jméno a příjmení, datum a místo narození,  klub, e-mailovou adresu, tel. kontakt zasílejte na adresu:

Tomáš Kusý, e-mail: kusy@cstv.cz

Organizační pokyny

 1. Jízdné, ubytování a stravu si účastnici hradí z vlastních prostředků.
 2. Všichni účastníci musí mít sportovní oblečení a obuv pro praktickou výuku, psací potřeby a poznámkový blok. Rukavici, pálku a míč.
 3.  Školení bude uskutečněno při naplnění počtu min.10 účastníků.
 4. Ubytování individuální. Jednou z možností je  ubytování v tělocvičně ZŠ je za 50,- Kč osobu a noc .

 

Přesný rozpis programu školení bude vyvěšen na webu ČSA do 16.11.  

Podmínky pro získání IV. trenérské třídy

 • 100% docházka
 • Složení závěrečné zkoušky

Doporučená literatura:
Süss, Vladimír - Softball a baseball: technika, herní situace, pravidla Praha: Grada Publishing, 2003.

Pravidla softballu - ČSA platnost k 1. 4. 2006