Kadety oceňoval starosta na radnici

Čtvrtek 28. 1. 2016 byl pro lednické kadety nejen dnem vydávání pololetního vysvědčení, ale i dnem, kdy byli spolu s rodiči přijati starostou obce v obřadní místnosti obecního úřadu.

            Vedení obce dlouhodobě sleduje a podporuje činnost našeho oddílu. Největší zájem má pochopitelně o úspěchy a neúspěchy buldočí mládeže. Bedlivě sledovalo výsledky každého oblastního, extraligového i finálového turnaje, do kterých naši kadeti nastoupili. Konečné první místo v moravské lize a šesté místo v české republice je vnímáno jako jeden z největších úspěchů lednických sportovců nejen v loňském roce. S tímto úspěchem je spjata i reprezentace a zviditelnění obce v rámci celé České republiky.

Z těchto důvodů pan starosta ve svém slavnostním projevu zdůraznil důležitost a významnost nejen sportovních, ale i těch reprezentačních výsledků. Dále poděkoval přítomným rodičům a trenérům, bez jejichž přičinění by těchto výsledků nebylo možné dosáhnout a popřál kadetům úspěšnou příští sezónu. Nakonec po podpisu do pamětní knihy dostali kluci od pana starosty nové sportovní ponožky a pásky do softbalových kalhot s nastříkaným nápisem Obec Lednice, aby si pokaždé, když nastupují na zápas, uvědomili, že současně reprezentují i naši krásnou obec.

            Doufám, že výsledky letošní sezony překonají tu loňskou a že bude tím pádem důvod uspořádat podobné slavnostní setkání.