Mladí Buldoci oceněni starostou Lednice za reprezentaci obce

Publikováno 27.6. - 

Po úspěšném vystoupení našich školních softbalistů na republikovém finále v Praze se pan starosta Kabát rozhodl, že klukům poděkuje za úspěšnou reprezentaci obce a školy. Slavnostní akt, na nějž přijali pozvání i rodiče, se uskutečnil v obřadní síni obecního úřadu v pátek 20. 6. v 8,00 ráno.

autor:            Kouč                                  FOTOGALERIE

            Po slavnostním nástupu reprezentantů pan starosta a pan ředitel školy Dostál pronesli projevy, v nich poděkovali klukům, jejich rodičům, škole, obci a trenérům za jejich podíly na republikovém úspěchu. Také vyjádřili přání na vylepšení 4. pozice v dalších letech.

            Poté jsem postupně panu starostovi představoval jednotlivé kluky, ti dostali krásný softbalový dárek a pamětní list. Nakonec se podepsali na pamětní list obce Lednice, který se stane součástí obecní kroniky. Celý obřad doprovázel na klávesy pan Škamrada a organizačně jej zajišťovala matrikářka obce paní Kašníková. Díky jim byla ceremonie velmi slavnostní a všichni jsme pak odcházeli s neopakovatelným zážitkem. Celá slavnost byla zakončena hromadnou gratulací rodičů všem dětem a společnou fotografií.